Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vybíjená II. kat.- Dívky (24.4.2018 Velký Osek)

P r o p o z i c e      vybíjená kategorie   II.  –   B - dívky

                         okresního finále  AŠSK  ČR

 

 

                                  A.Všeobecná ustanovení: 

1.Pořadatel:                   Z pověření Okresní  rady AŠSK ČR v Kolíně

                                                           pořádá MZŠ Velký Osek

2. Přihlášky do 20.4.    na adresu       marcela.muniova@seznam.cz                                                          

3. Termín konání:                               úterý  24. 4. 2018

4.  Místo konání:                                MZŠ Velký Osek -  !  venkovní hřiště  ! 

5.  Účastníci:                                      Družstva jsou maximálně dvanáctičlenná  

6.  Kategorie:                                     - II. Kategorie  / 4.-5. třída /

(ročníky narození 2008, 2007, 2006)

B   -  dívky  , které nehrály nebo nebudou hrát v otevřené kategorii

7.Organizátor soutěže:                             Mgr. Marcela Muniová 

8. Soupisky:                                 soupisky na formuláři AŠSK v den konání 

9. Příspěvek účastníků:                      Účastnické startovné 0,-Kč. Škola, která není zaregistrována v AŠSK, platí startovné 200,-Kč za každé družstvo.                                   

10. Prezence; časový pořad:         do 8: 45 hodin na školním hřišti MZŠ Velký Osek

                                             Vedoucí družstva předloží originál soupisky potvrzenou  ředitelem školy a OR AŠSK ČR

 

                                           8 : 45 prezentace, porada vedoucích

8 : 50 nástup družstev

                                       9 : 00 zahájení turnaje                                            

                                          13: 00 vyhlášení výsledků

                                            

 

11.Dozor nad žáky:                            Zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu soutěže vysílající škola (viz vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7, odst.2). Za zdravotní způsobilost odpovídá vedoucí družstva.  

12.Zdravotní zabezpečení:       Základní ošetření provede organizátor. 

B.Technická ustanovení: 

13.Podmínky :   V družstvech  mohou startovat pouze žáci příslušné školy, kteří jsou uvedeni na soupisce potvrzené ředitelem školy.

14.Materiální zabezpečení:     Každé družstvo má jednotné dresy.

                                               Pořadatel nezapůjčí míč na rozcvičení!!!! 

15.Rozhodčí :                         Zajistí organizátor 

16.Protesty:                            S vkladem 300 Kč 10 minut po skončení utkání organizátorovi.V případě zamítnutí vklad propadá.

                                            

 

17. Pravidla:                           Hraje se dle platných pravidel pro vybíjenou která jsou umístěná na webových stránkách www.assk.cz, http://zsbcupice.cz/wp-content/uploads/2012/04/Vybijena-pravidla-dle-ASSK.pdf

v sekci garant sportu vybíjená a Soutěžního řádu AŠSK.

 

18. Systém soutěže:       Podle přihlášených družstev        

Určení pořadí:

 • počet dosažených bodů
 • výsledek vzájemného utkání
 • Při stejném počtu bodů 3 a více družstev se sestaví minitabulka z jejich utkání, která určí pořadí podle těchto kritérií:
 • počet dosažených bodů
 • výsledek vzájemného utkání
 • rozdíl skóre v minitabulce
 • počet vybitých z utkání v minitabulce
 • počet vybitých ze všech utkání
 • rozdíl skóre ze všech utkání
 • počet utkání ukončených před časovým limitem
 • los

     vítězná družstva získají medaile a první družstvo postupuje do krajského kola: Čtvrtek – 10. 5. 2018 v Benešově.

 
 


Mail listStatistiky

Online: 3
Celkem: 354581
Měsíc: 5678
Den: 227