Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vybíjená dívky (28.4.2015)

Vybíjená - 2014/2015

 

 

 

 

celostátní soutěž základních škol ve vybíjené

 

p r o p o z i c e

  okresního finále  AŠSK  ČR

 

kategorie   II.  –   B - dívky

 
   

Okres Kolín

                                  

A.Všeobecná ustanovení:

 

1.Pořadatel:                                        Z pověření Okresní  rady AŠSK ČR v Kolíně

                                                           pořádá MZŠ Velký Osek

2. Adresa sportovní kanceláře:          Marcela Muniová

                                                           MZŠ Velký Osek

                                                           marcela.muniova@seznam.cz

                                              

3. Termín konání:                               úterý 28.4.2015

 

4.  Místo konání:                                MZŠ Velký Osek - venkovní hřiště

 

 

5.  Účastníci:                                      Družstva jsou maximálně dvanáctičlenná

 

6.  Kategorie:                                     - II. kategorie

(ročníky narození 2005, 2004, 2003)

 • Pozn.: se souhlasem učitele mohou startovat i žáci 

ročníku narození 2006.

 • B   -  dívky  , které nehrály v otevřené kategorii                                                    

7.Organizátorl soutěže:                               Marcela Muniová

 

8.Přihlášky:                                        soupisky na formuláři AŠSK v den konání

 

9. Příspěvek účastníků:                      Účastnické startovné 0,-Kč. Škola, která není zaregistrována v AŠSK, platí startovné 200,-Kč za každé družstvo.

 

                                   

10. Prezence; časový pořad:               do 8: 45 hodin na školním hřišti MZŠ Velký Osek

                                             Vedoucí družstva předloží originál soupisky potvrzenou  ředitelem školy a OR AŠSK ČR (formulář č. 1)

                                             8 : 45 prezentace, porada vedoucích

                                             8 : 50 nástup družstev                                                           

                                             9 : 00 zahájení turnaje                                                           

                                            

                                             13: 00 vyhlášení výsledků

                                            

 

11.Dozor nad žáky:                            Zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu soutěže vysílající škola (viz vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7, odst.2). Za zdravotní způsobilost odpovídá vedoucí družstva.

 

12.Zdravotní zabezpečení:                 Základní ošetření provede organizátor.

                                                           Každý účastník musí mít sebou průkazku ZP.

 

 

B.Technická ustanovení:

 

13.Podmínky účasti:              Soutěž je řízena Soutěžním řádem AŠSK ČR.                                                                    V družstvech  mohou startovat pouze žáci příslušné školy, kteří jsou uvedeni na soupisce potvrzené ředitelem školy.

                                   1. žáci příslušného stupně vzdělání

2. žáci příslušného roku narození

3. družstvo je složeno z žáků jedné školy

            4. žák smí v daném postupovém kole startovat pouze v jedné kategorii

 

14.Materiální zabezpečení:     Každé družstvo má jednotné dresy.

                                               Pořadatel nezapůjčí míč na rozcvičení!!!!

 

15.Rozhodčí :                         Zajistí organizátor

 

16.Protesty:                            S vkladem 300 Kč 10 minut po skončení utkání organizátorovi.V případě zamítnutí vklad propadá.

                                               Řeší sportovní komise.

                                               organizátor turnaje

                                               hlavní rozhodčí

                                               zástupce družstev

 

17. Pravidla:                           Hraje se dle platných pravidel pro vybíjenou 2014/2015, která jsou umístěná na webových stránkách www.assk.cz, v sekci garant sportu vybíjená a Soutěžního řádu AŠSK.

 

18. Systém soutěže:                7 přihlášených družstev hraje systém „každý s každým“

                                                                                                                                            

                                                                     3.ZŠ

                                                                       1.ZŠ

                                                                       Kostelec NČL

                                                                       ZŠ Týnec NL

                                                                       MZŠ Velký Osek

                                                                       4.ZŠ

                                                                       ZŠ Poříčany

Určení pořadí:

 • počet dosažených bodů
 • výsledek vzájemného utkání

Při stejném počtu bodů 3 a více družstev se sestaví minitabulka z jejich utkání, která určí pořadí podle těchto kritérií:

 • počet dosažených bodů
 • výsledek vzájemného utkání
 • rozdíl skóre v minitabulce
 • počet vybitých z utkání v minitabulce
 • počet vybitých ze všech utkání
 • rozdíl skóre ze všech utkání
 • počet utkání ukončených před časovým limitem
 • los

            Dále se pokračuje:

                                               a/ čtvrtfinále, semifinále

                                               b/ poražená družstva ze semifinále se utkají o 3. místo

                                               c/ vítězná družstva ze semifinále se utkají ve finále o 1. místo

 

19. Ceny:                                Každé družstvo obdrží diplom za umístění.

                                               Družstva na 1. - 3. místě medaile. Družstva na 1. místě pohár.

                                   

20. Soupisky:                        Na formuláři č.1. musí být úplně a pravdivě vyplněny.

                                              Nesmí chybět podpis ředitele školy a razítko.

          

21. Různé:                               a) šatní prostory omezené; pořadatel neručí za osobní věci   

                                                    účastníků soutěže

            b) účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou  proti ztrátám ,        krádeži a úrazu; VV AŠSK ČR doporučuje účastníkům uzavřít   zvláštní pojistku

                                   Vedoucí družstev zodpovídají za to, že členové družstva budou po

celou dobu soutěže udržovat pořádek na sportovišti i v přilehlých prostorách. Pokud bude zjištěno poškození zařízení areálu, bude požadovaná finanční náhrada.

 

Organizátor soutěže :  Marcela Muniová

 

 
 


Mail listStatistiky

Online: 5
Celkem: 354590
Měsíc: 5677
Den: 232