Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vybíjená dívky (18.4.2017 V.Osek)

P r o p o z i c e      vybíjená kategorie   II.  –   B - dívky

okresního finále  AŠSK  ČR

 

 

                                  A.Všeobecná ustanovení: 

1.Pořadatel:                   Z pověření Okresní  rady AŠSK ČR v Kolíně

                                                           pořádá MZŠ Velký Osek

2. Adresa sportovní kanceláře:          Marcela Muniová

                                                           MZŠ Velký Osek

 Přihlášky do 11.4.  na adresu       marcela.muniova@seznam.cz                                            

3. Termín konání:                               úterý  18.4.2017 

4.  Místo konání:                                MZŠ Velký Osek -  !  venkovní hřiště  ! 

5.  Účastníci:                                      Družstva jsou maximálně dvanáctičlenná  

6.  Kategorie:                                     - II. Kategorie  / 4.-5. třída /

(ročníky narození 2007, 2006, 2005)

B   -  dívky  , které nehrály nebo nebudou hrát v otevřené kategorii

7.Organizátor soutěže:                               Marcela Muniová 

8.Přihlášky:                                        soupisky na formuláři AŠSK v den konání 

9. Příspěvek účastníků:                      Účastnické startovné 0,-Kč. Škola, která není zaregistrována v AŠSK, platí startovné 200,-Kč za každé družstvo.                                   

10. Prezence; časový pořad:         do 8: 45 hodin na školním hřišti MZŠ Velký Osek

                                             Vedoucí družstva předloží originál soupisky potvrzenou  ředitelem školy a OR AŠSK ČR (formulář č. 1)

                                           8 : 45 prezentace, porada vedoucích

8 : 50 nástup družstev

                                       9 : 00 zahájení turnaje                                            

                                          13: 00 vyhlášení výsledků

                                            

 

11.Dozor nad žáky:                            Zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu soutěže vysílající škola (viz vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7, odst.2). Za zdravotní způsobilost odpovídá vedoucí družstva.

 

12.Zdravotní zabezpečení:       Základní ošetření provede organizátor.

 

 

B.Technická ustanovení: 

13.Podmínky účasti:              Soutěž je řízena Soutěžním řádem AŠSK ČR.                                                                    V družstvech  mohou startovat pouze žáci příslušné školy, kteří jsou uvedeni na soupisce potvrzené ředitelem školy.

                               1. žáci příslušného stupně vzdělání

2. žáci příslušného roku narození

3. družstvo je složeno z žáků jedné školy

4. žák smí v daném postupovém kole startovat pouze v jedné kategorii 

14.Materiální zabezpečení:     Každé družstvo má jednotné dresy.

                                               Pořadatel nezapůjčí míč na rozcvičení!!!! 

15.Rozhodčí :                         Zajistí organizátor 

16.Protesty:                            S vkladem 300 Kč 10 minut po skončení utkání organizátorovi.V případě zamítnutí vklad propadá.

                                               Řeší sportovní komise.

                                               organizátor turnaje

                                               hlavní rozhodčí

                                               zástupce družstev

 

17. Pravidla:                           Hraje se dle platných pravidel pro vybíjenou 2015/2016, která jsou umístěná na webových stránkách www.assk.cz, v sekci garant sportu vybíjená a Soutěžního řádu AŠSK.

 

18. Systém soutěže:       Podle přihlášených družstev        

Určení pořadí:

  • počet dosažených bodů
  • výsledek vzájemného utkání

Při stejném počtu bodů 3 a více družstev se sestaví minitabulka z jejich utkání, která určí pořadí podle těchto kritérií:

  • počet dosažených bodů
  • výsledek vzájemného utkání
  • rozdíl skóre v minitabulce
  • počet vybitých z utkání v minitabulce
  • počet vybitých ze všech utkání
  • rozdíl skóre ze všech utkání
  • počet utkání ukončených před časovým limitem
  • los

 

19. Ceny:                                Každé družstvo obdrží diplom za umístění.

                                               Družstva na 1. - 3. místě medaile. Družstva na 1. místě pohár.

                                   

20. Soupisky:                        Na formuláři č.1. musí být úplně a pravdivě vyplněny.

                                              Nesmí chybět podpis ředitele školy a razítko.

          

21. Různé:                               a) šatní prostory omezené

                                          b) účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou  proti ztrátám , krádeži a úrazu; VV AŠSK ČR doporučuje účastníkům uzavřít   zvláštní pojistku

                                   Vedoucí družstev zodpovídají za to, že členové družstva budou po celou dobu soutěže udržovat pořádek na sportovišti i v přilehlých prostorách. Pokud bude zjištěno poškození zařízení areálu, bude požadovaná finanční náhrada.

 

Organizátor soutěže :  Marcela Muniová

 
 


Mail listStatistiky

Online: 3
Celkem: 364952
Měsíc: 4793
Den: 95