Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vybíjená (smíšená kat. 3.5.2016 Kolín)

Vybíjená - 2015/2016

 

 

 

 

celostátní soutěž základních škol ve vybíjené

 

p r o p o z i c e

  okresního finále  AŠSK  ČR

 

kategorie   II.  –   A - otevřená

 

 

 
 

 


                         

 

Okres Kolín

                                  

A.Všeobecná ustanovení:

 

1.Pořadatel:                                        Z pověření Okresní  rady AŠSK ČR v Kolíně

                                                           pořádá ZŠ Kolín Prokopa Velikého

 

2. Adresa sportovní kanceláře:          Antonín Morávek

                                                           antonio.moravek@seznam.cz

                                                           732 107 017                          

 

3. Termín konání:                               úterý – 3.5.2016

 

4.  Místo konání:                                3.ZŠ Kolín – hala BIOS

 

5.  Účastníci:                                      Vítězové školních kol.

Družstva jsou maximálně dvanáctičlenná a každé družstvo vedou dva vedoucí.

 

6.  Kategorie:                                     - II. kategorie

(ročníky narození 2006, 2005, 2004)

 • Pozn.: se souhlasem učitele mohou startovat i žáci 

ročníku narození 2007.

 • A: otevřená (hraje libovolný počet chlapců a dívek, nebo pouze chlapci)

 

                                                          

7. Ředitel soutěže:                               Ředitel soutěže           A.Morávek

                                                          

 

 

8. Přihlášky:                                       - e-mailem na antonio.moravek@seznam.cz do 29.4.2016

                                                           - soupisky na formuláři AŠSK v den konání

 

9. Příspěvek účastníků:                      Účastnické startovné 0,-Kč. Škola, která není zaregistrována v AŠSK, platí startovné 200,-Kč za každé družstvo.

                                   

10. Prezence; časový pořad:               do 8: 00 hodin v hale BIOS

                                             Vedoucí družstva předloží originál soupisky potvrzenou  ředitelem školy a OR AŠSK ČR (formulář č. 1)

                                             8 : 00 prezentace, porada vedoucích

                                             8 : 10 nástupu družstev                                                         

                                             8 : 20 zahájení turnaje                                                           

                                            

                                             časový program

                                             08:20-12:15     základní skupiny

                                             12:15-13:15     finálová skupina            

                                             13:30               vyhlášení výsledků   

 

11. Dozor nad žáky:                           Zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu soutěže vysílající škola (viz vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7, odst.2). Za zdravotní způsobilost odpovídá vedoucí družstva.

 

12. Zdravotní zabezpečení:                Základní ošetření provede zdravotní dozor.

                                                           Každý účastník musí mít sebou průkazku ZP.

 

 

B.Technická ustanovení:

 

13. Podmínky účasti:             Soutěž je řízena Soutěžním řádem AŠSK ČR.                                                                                V družstvech  mohou startovat pouze žáci příslušné školy, kteří jsou uvedeni na soupisce potvrzené ředitelem školy.

                                   1. žáci příslušného stupně vzdělání

2. žáci příslušného roku narození

3. družstvo je složeno z žáků jedné školy

            4. žák smí v daném postupovém kole startovat pouze v jedné kategorii

 

14. Materiální zabezpečení:    Každé družstvo má jednotné dresy. Sportovní obuv musí být vhodná do sportovní haly (umělý povrch).

                                               Pořadatel nezapůjčí míč na rozcvičení!!!!

 

15. Rozhodčí :                        Upozorňujeme, že z důvodu velmi složité organizace tohoto turnaje, je nutné, aby všichni vyučující dobře znali pravidla. Bude nutná jejich výpomoc při rozhodování soutěže. Počítejte s tím!

 

 

16. Protesty:                           S vkladem 300 Kč 10 minut po skončení utkání sportovnímu řediteli.V případě zamítnutí vklad propadá.

                                               Řeší sportovní komise.

                                               ředitel turnaje

                                               hlavní rozhodčí

                                               zástupce družstev

 

17. Pravidla:                           Hraje se dle platných pravidel pro vybíjenou 2014/2015, která jsou umístěná na webových stránkách www.assk.cz, v sekci garant sportu vybíjená a Soutěžního řádu AŠSK.

 

18. Systém soutěže:                Předpokládá se rozdělení týmů do 3 skupin. Ve skupinách systém „každý s každým“

                                               Ze skupiny postupují první dva týmy do finále, kde se jim jejich vzájemný zápas započítává do finálové tabulky.

                                                                                                                                  

            Hrací doba je 2 x 5 minut hrubého času, 2 minuty přestávka.                    

 

 

 

Určení pořadí:

 • počet dosažených bodů
 • výsledek vzájemného utkání

Při stejném počtu bodů 3 a více družstev se sestaví minitabulka z jejich utkání, která určí pořadí podle těchto kritérií:

 • počet dosažených bodů
 • výsledek vzájemného utkání
 • rozdíl skóre v minitabulce
 • počet vybitých z utkání v minitabulce
 • počet vybitých ze všech utkání
 • rozdíl skóre ze všech utkání
 • počet utkání ukončených před časovým limitem
 • los

            Dále se pokračuje:

                                               a/ čtvrtfinále, semifinále

                                               b/ poražená družstva ze semifinále se utkají o 3. místo

                                               c/ vítězná družstva ze semifinále se utkají ve finále o 1. místo

 

19. Ceny:                                Každé družstvo obdrží diplom za umístění.

                                               Družstva na 1. - 3. místě medaile. Družstva na 1. místě pohár.

                                   

20. Soupisky:                        Na formuláři č.1. musí být úplně a pravdivě vyplněny.

                                              Nesmí chybět podpis ředitele školy a razítko.

          

21. Různé:                                a) organizátoři připomínají, že je povinností všech družstev                                               zúčastnit se zahajovacího i závěrečného ceremoniálu. V případě                                        nedodržení tohoto požadavku budou družstva hodnocena mimo                                              soutěž (záleží na dohodě s hlavním organizátorem).

            b) šatní prostory omezené; pořadatel neručí za osobní věci účastníků soutěže

            c) účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou  proti ztrátám ,         krádeži a úrazu; VV AŠSK ČR doporučuje účastníkům uzavřít   zvláštní pojistku

 

22. Postup:                 vítězné družstvo postupuje na krajské finále, které se uskuteční 11.5.2016 v Benešově.

                                   Vedoucí družstev zodpovídají za to, že členové družstva budou po

celou dobu soutěže udržovat pořádek na sportovišti i v přilehlých prostorách. Pokud bude zjištěno poškození zařízení areálu, bude požadovaná finanční náhrada. Hraje se na hřištích v hale – umělý povrch (vhodná obuv s nečernící podrážkou).

 

ředitel soutěže                                                                                                 

Antonín Morávek

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihláška na soutěž A soupiska

(prezenční listina soutěžících a doprovodu)

Vybíjená ZŠ - 2015/2016

Datum a místo konání akce

 

 

 

Kategorie

 

AA/B

 

 

 

 

Školní k.

Okrskové k.

Okresní k.

Krajské k.

Republikové finále

 

 

 

 

 

 

 

Název školy (ŠSK )

Adresa (ulice, psč, obec), telefon, e-mail

 

 

 

 

Vedoucí, trenér (jména)

Adresa (ulice, psč, obec)

Rok narození

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poř.

číslo

Soutěžící

(příjmení, jméno)

Rok narození

Číslo dresu

Poznámka

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

                       

 

 

V  ______________________   dne:   __________

Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně uvedení na soupisce jsou žáky denního studia školy, uvedeného věku a nikdo z uvedených  žáků není osvobozen od TV a nemá III. nebo IV. zdravotní klasifikaci.

Razítko a podpis ředitele školy

 

Potvrzení příslušné rady AŠSK ČR                                               

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Čestné prohlášení zúčastněné školy, že:

                                                      (nehodící se škrtněte)

                                                               JE

registrační číslo klubu AŠSK ČR                                                                         NENÍ

 

 
 


Mail listStatistiky

Online: 4
Celkem: 360232
Měsíc: 4752
Den: 101