Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vybíjená (kat.otevřená) - 15.4.2015 Chvaletice- propozice

Vybíjená - 2014/2015

celostátní soutěž základních škol ve vybíjené

 

p r o p o z i c e

  okresního finále  AŠSK  ČR

 

kategorie   II.  –   A - otevřená

 
   

Okres Kolín         

A.Všeobecná ustanovení:

1.Pořadatel:                                        Z pověření Okresní  rady AŠSK ČR v Kolíně

                                                           pořádá ZŠ Chvaletice

2. Adresa sportovní kanceláře:          Antonín Morávek

                                                           ZŠ Chvaletice

                                                           antonio.moravek@seznam.cz

                                                           732 107 017                          

3. Termín konání:                               středa – 15.4.2015

4.  Místo konání:                                Chvaletice – sportovní hala

5.  Účastníci:                                      Vítězové školních kol.

Družstva jsou maximálně dvanáctičlenná a každé družstvo vedou dva vedoucí.

6.  Kategorie:                                     - II. kategorie (ročníky narození 2005, 2004, 2003)

 • Pozn.: se souhlasem učitele mohou startovat i žáci 

ročníku narození 2006.

 • A: otevřená (hraje libovolný počet chlapců a dívek, nebo pouze chlapci)

7.Ředitel soutěže:                 Ředitel soutěže           A.Morávek

                                             Sportovní ředitel        A.Šimková

 

 

8.Přihlášky:              soupisky na formuláři AŠSK v den konání

 

9. Příspěvek účastníků:                      Účastnické startovné 0,-Kč. Škola, která není zaregistrována v AŠSK, platí startovné 200,-Kč za každé družstvo.

                                   

10. Prezence; časový pořad:               do 8: 15 hodin ve Sportovní hale ZŠ Chvaletice.

                                             Vedoucí družstva předloží originál soupisky potvrzenou  ředitelem školy a OR AŠSK ČR (formulář č. 1)

                                             8 : 15 prezentace, porada vedoucích

                                             8 : 25 nástupu družstev                                                         

                                             8 : 40 zahájení turnaje                                                           

                                            

                                             časový program

                                             08:40-12:15     základní skupiny

                                             12:15-13:15     finálová skupina            

                                             13:30               vyhlášení výsledků   

 

11.Dozor nad žáky:                            Zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu soutěže vysílající škola (viz vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7, odst.2). Za zdravotní způsobilost odpovídá vedoucí družstva.

 

12.Zdravotní zabezpečení:                 Základní ošetření provede zdravotní dozor.

                                 Každý účastník musí mít sebou průkazku ZP.

B.Technická ustanovení:

13.Podmínky účasti:              Soutěž je řízena Soutěžním řádem AŠSK ČR.                                                                    V družstvech  mohou startovat pouze žáci příslušné školy, kteří                                        jsou uvedeni na soupisce potvrzené ředitelem školy.

                                   1. žáci příslušného stupně vzdělání

2. žáci příslušného roku narození

3. družstvo je složeno z žáků jedné školy

            4. žák smí v daném postupovém kole startovat pouze v jedné        kategorii

14.Materiální zabezpečení:     Každé družstvo má jednotné dresy. Sportovní obuv musí být vhodná do sportovní haly (umělý povrch).

                                               Pořadatel nezapůjčí míč na rozcvičení!!!!

15.Rozhodčí :                         Zajišťuje a deleguje pořadatel.

16.Protesty:                            S vkladem 300 Kč 10 minut po skončení utkání sportovnímu          řediteli.V případě zamítnutí vklad propadá.

                                               Řeší sportovní komise.

                                               ředitel turnaje

                                               hlavní rozhodčí

                                               zástupce družstev

 

17. Pravidla:                           Hraje se dle platných pravidel pro vybíjenou 2014/2015, která jsou umístěná na webových stránkách www.assk.cz, v sekci garant sportu vybíjená a Soutěžního řádu AŠSK.

 

18. Systém soutěže:                18 družstev rozdělených do 3 skupin. Rozdělení bylo provedeno na základě výsledků z minulého roku. Ve skupinách systém „každý s každým“

                                               Ze skupiny postupují první dva týmy do finále, kde se jim jejich vzájemný zápas započítává do finálové tabulky..

                                                                                                                                  

            Hrací doba je 2 x 5 minut hrubého času, 2 minuty přestávka.                    

 

Skupina 1

3.ZŠ Kolín

ZŠ Velim

ZŠ Červené Pečky

4.ZŠ Kolín

ZŠ Týnec nad Labem

ZŠ Kouřim

 

Skupina 2

ZŠ Velký Osek

1.ZŠ Kolín

5.ZŠ Kolín

ZŠ Zásmuky

ZŠ Pečky

ZŠ Býchory

 

Skupina 3

ZŠ Chvaletice

7.ZŠ Kolín

ZŠ Starý Kolín

ZŠ Kostelec nČL

ZŠ Plaňany

6.ZŠ Kolín

 

Určení pořadí:

 • počet dosažených bodů
 • výsledek vzájemného utkání

Při stejném počtu bodů 3 a více družstev se sestaví minitabulka z jejich utkání, která určí pořadí podle těchto kritérií:

 • počet dosažených bodů
 • výsledek vzájemného utkání
 • rozdíl skóre v minitabulce
 • počet vybitých z utkání v minitabulce
 • počet vybitých ze všech utkání
 • rozdíl skóre ze všech utkání
 • počet utkání ukončených před časovým limitem
 • los

            Dále se pokračuje:

                                               a/ čtvrtfinále, semifinále

                                               b/ poražená družstva ze semifinále se utkají o 3. místo

                                               c/ vítězná družstva ze semifinále se utkají ve finále o 1. místo

 

19. Ceny:                                Každé družstvo obdrží diplom za umístění.

                                               Družstva na 1. - 3. místě medaile. Družstva na 1. místě pohár.

                                   

20. Soupisky:                        Na formuláři č.1. musí být úplně a pravdivě vyplněny.

                                              Nesmí chybět podpis ředitele školy a razítko.

          

21. Různé:                                a) organizátoři připomínají, že je povinností všech družstev                                               zúčastnit se zahajovacího i závěrečného ceremoniálu. V případě                                        nedodržení tohoto požadavku budou družstva hodnocena mimo                                              soutěž (záleží na dohodě s hlavním organizátorem).

            b) v provozu bude kiosek s nabídkou základního občerstvení

            c) šatní prostory omezené; pořadatel neručí za osobní věci účastníků soutěže

            d) účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou  proti ztrátám ,        krádeži a úrazu; VV AŠSK ČR doporučuje účastníkům uzavřít   zvláštní pojistku

                                   Vedoucí družstev zodpovídají za to, že členové družstva budou po

celou dobu soutěže udržovat pořádek na sportovišti i v přilehlých prostorách. Pokud bude zjištěno poškození zařízení areálu, bude požadovaná finanční náhrada. Hraje se na hřištích v hale – umělý povrch (vhodná obuv s nečernící podrážkou).

 

ředitelé soutěže                                                            

Antonín Morávek, Adéla Šimková                                                     

 
 


Mail listStatistiky

Online: 2
Celkem: 360238
Měsíc: 4743
Den: 100