Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vybíjená - otevřená kategorie (3.5.2018)


Vybíjená - 2017/2018

celostátní soutěž základních škol ve vybíjené

 

p r o p o z i c e

  okresního finále  AŠSK  ČR

 

kategorie   II.  –   A - otevřená

                         

Okres Kolín

                                  

A.Všeobecná ustanovení:

 

1.Pořadatel:                                        Z pověření Okresní  rady AŠSK ČR v Kolíně

                                                           pořádá ZŠ Kolín Prokopa Velikého

 

2. Adresa sportovní kanceláře:          Antonín Morávek

                                                           antonio.moravek@seznam.cz

                                                           732 107 017                          

 

3. Termín konání:                               čtvrtek – 3.5.2018

 

4.  Místo konání:                                3.ZŠ Kolín – hala BIOS

 

5.  Účastníci:                                      Vítězové školních kol.

Družstva jsou maximálně dvanáctičlenná a každé družstvo vedou dva vedoucí.

Vzhledem ke složitosti pořádání této soutěže prosíme jednotlivé vyučující, aby počítali s tím, že bude nutné, aby některé zápasy rozhodovali. Vezměte si píšťalku a nastudujte pravidla.

 

6.  Kategorie:                                     - II. kategorie

(ročníky narození 2006, 2007, 2008)

 • A: otevřená (hraje libovolný počet chlapců a dívek, nebo pouze chlapci)

                                  

7. Ředitel soutěže:                               Ředitel soutěže           A.Morávek

                                                          

8. Přihlášky:                                       - e-mailem na antonio.moravek@seznam.cz do 26.4.2018

                                                           - soupisky na formuláři AŠSK v den konání

 

9. Příspěvek účastníků:                      Účastnické startovné 0,-Kč. Škola, která není zaregistrována v AŠSK, platí startovné 500,-Kč za každé družstvo.

                                   

10. Prezence; časový pořad:               do 8: 00 hodin v hale BIOS

                                             Vedoucí družstva předloží originál soupisky potvrzenou  ředitelem školy a OR AŠSK ČR (formulář č. 1)

                                             8 : 00 prezentace, porada vedoucích

                                             8 : 10 nástupu družstev                                                         

                                             8 : 20 zahájení turnaje                                                           

                                            

                                             časový program

                                             08:20-12:15     základní skupiny

                                             12:15-13:15     finálová skupina            

                                             13:30               vyhlášení výsledků   

 

11. Dozor nad žáky:                           Zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu soutěže vysílající škola (viz vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7, odst.2). Za zdravotní způsobilost odpovídá vedoucí družstva.

 

12. Zdravotní zabezpečení:                Základní ošetření provede zdravotní dozor.

                                                           Každý účastník musí mít sebou průkazku ZP.

 

 

B.Technická ustanovení:

 

13. Podmínky účasti:             Soutěž je řízena Soutěžním řádem AŠSK ČR.                                                                                V družstvech  mohou startovat pouze žáci příslušné školy, kteří jsou uvedeni na soupisce potvrzené ředitelem školy.

                                   1. žáci příslušného stupně vzdělání

2. žáci příslušného roku narození

3. družstvo je složeno z žáků jedné školy

            4. žák smí v daném postupovém kole startovat pouze v jedné kategorii

 

14. Materiální zabezpečení:    Každé družstvo má jednotné dresy. Sportovní obuv musí být vhodná do sportovní haly (umělý povrch).

                                               Pořadatel nezapůjčí míč na rozcvičení!!!!

 

15. Rozhodčí :                        Upozorňujeme, že z důvodu velmi složité organizace tohoto turnaje, je nutné, aby všichni vyučující dobře znali pravidla. Bude nutná jejich výpomoc při rozhodování soutěže. Počítejte s tím!

 

 

16. Protesty:                           S vkladem 300 Kč 10 minut po skončení utkání sportovnímu řediteli.V případě zamítnutí vklad propadá.

                                               Řeší sportovní komise.

                                               ředitel turnaje

                                               hlavní rozhodčí

                                               zástupce družstev

 

17. Pravidla:                           Hraje se dle platných pravidel pro vybíjenou 2014/2015, která jsou umístěná na webových stránkách www.assk.cz, v sekci garant sportu vybíjená a Soutěžního řádu AŠSK.

 

18. Systém soutěže:                Předpokládá se rozdělení týmů do 3 skupin. Ve skupinách systém „každý s každým“ . Definitivně bude určeno dle počtu přihlášených družstev.

                                               Ze skupiny postupují první dva týmy do finále, kde se jim jejich vzájemný zápas započítává do finálové tabulky.

                                                                                                                                  

            Hrací doba je 2 x 5 minut hrubého času, 2 minuty přestávka.                    

 

 

 

Určení pořadí:

 • počet dosažených bodů
 • výsledek vzájemného utkání

Při stejném počtu bodů 3 a více družstev se sestaví minitabulka z jejich utkání, která určí pořadí podle těchto kritérií:

 • počet dosažených bodů
 • výsledek vzájemného utkání
 • rozdíl skóre v minitabulce
 • počet vybitých z utkání v minitabulce
 • počet vybitých ze všech utkání
 • rozdíl skóre ze všech utkání
 • počet utkání ukončených před časovým limitem
 • los

            Dále se pokračuje:

                                               a/ čtvrtfinále, semifinále

                                               b/ poražená družstva ze semifinále se utkají o 3. místo

                                               c/ vítězná družstva ze semifinále se utkají ve finále o 1. místo

 

19. Ceny:                                Každé družstvo obdrží diplom za umístění.

                                               Družstva na 1. - 3. místě medaile.

                                   

20. Soupisky:                        Na formuláři č.1. musí být úplně a pravdivě vyplněny.

                                              Nesmí chybět podpis ředitele školy a razítko.

          

21. Různé:                                a) organizátoři připomínají, že je povinností všech družstev                                               zúčastnit se zahajovacího i závěrečného ceremoniálu. V případě                                        nedodržení tohoto požadavku budou družstva hodnocena mimo                                              soutěž (záleží na dohodě s hlavním organizátorem).

            b) šatní prostory omezené; pořadatel neručí za osobní věci účastníků soutěže

            c) účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou  proti ztrátám ,         krádeži a úrazu; VV AŠSK ČR doporučuje účastníkům uzavřít   zvláštní pojistku

22. Postup:                 vítězné družstvo postupuje na krajské finále, které se uskuteční 9.5.2018 v Benešově.

                                   Vedoucí družstev zodpovídají za to, že členové družstva budou po

celou dobu soutěže udržovat pořádek na sportovišti i v přilehlých prostorách. Pokud bude zjištěno poškození zařízení areálu, bude požadovaná finanční náhrada. Hraje se na hřištích v hale – umělý povrch (vhodná obuv s nečernící podrážkou).

 

ředitel soutěže                                                                                                 

Antonín Morávek

 
 


Mail listStatistiky

Online: 3
Celkem: 364952
Měsíc: 4793
Den: 95