Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehazovaná 4.-5.tř. (29.11.2018)

- SK Volejbal Kolín o.s. pod záštitou AŠSK Kolín pořádá okresní kolo turnaje AŠSK v přehazované 4.-5.tříd ZŠ.

Přehazovaná

Kdy:                                       čtvrtek 29.11.2018, prezentace 08,30h

Kde:                                       v hale STAP v Kolíně

Přihlášky:                              do 16.11.2018 na mail mladez@skvolejbalkolin.cz

                                               Každá škola může přihlásit 1 družstvo.

První 3 družstva v každé kategorii obdrží medaile a diplomy.

 

Kontakty a přihlášky:             Lukáš Blažek 723 798 105 mladez@skvolejbalkolin.cz

                                                Vedoucí trenér SK Volejbal Kolín www.skvolejbalkolin.cz

 

Propozice:

PŘEHAZOVANÁ – SLZŠ Junior

 

Účastníci (kategorie)

Kategorie II. (4. - 5. třídy, smíšené školní družstvo) – ročníky 2007, 2008, 2009

Hraje 6 hráčů v poli, z toho nejméně 2 dívky + hráči na střídání, maximálně tvoří družstvo 10 hráčů.

Pravidla

Hřiště je shodné s hřištěm na volejbal (9 x 18m), čáry jsou součástí hřiště. 3 metry od středové čáry jsou vyznačeny útočné čáry.

Síť je volejbalová, výška sítě je 210 cm. Hrací plochu vymezují anténky umístěné na síti nad bočními čarami (nejsou nutné).

Míč je volejbalový, velikost č. 5.

Družstvo je smíšené, na hřišti hraje 6 hráčů, z toho nejméně dvě dívky + hráči na střídání, maximálně 10 hráčů na soupisce. Každé družstvo může v jedné sadě střídat šestkrát.

Utkání se hraje na 2 vítězné sety do 15 bodů (s rozdílem dvou bodů, maximálně 17:16). Utkání zahajuje družstvo, které losem vyhrálo podání. (Družstvo, které vyhrálo los, má možnost volby – podání nebo stranu, zvolí-li podání, druhé mužstvo si pak volí stranu).

Základní postavení při zahájení hry

prehazkajpg.jpg

 

 

Podává pravý zadní hráč (na nákresu označen č. 1), a to v celém prostoru za koncovou čarou, hodem jednoruč vrchem. Podávat může v běhu i ve výskoku. Při podání nesmí překročit, ani dotknout se zadní čáry. Po provedení podání může dopadnout do hřiště. Podání se musí odehrát do 5 sekund po zapískání rozhodčího. Míč musí přeletět přes síť do soupeřova pole, nesmí se dotknout anténky, ale může se dotknout sítě. Družstvo, které podání získalo, musí před jeho provedením postoupit o jedno místo ve směru hodinových ručiček. (Na nákresu 1 na místo 6, atd.). Družstvo, které podání přijímá, musí v tu chvíli dodržet základní postavení. (Tzn., že např. zadní hráč 1 musí mít před sebou hráče 2

a vlevo vedle sebe hráče 6). V průběhu hry mohou však postavení libovolně měnit (přebíhání, jako

ve volejbalu).

 

Způsob hry

Míč je možno chytit rukama nebo odrazit kteroukoliv částí těla (i nohama). S míčem se smí udělat pouze tři kroky, je možné jej odehrát ve výskoku. S míčem se nesmí běhat, držet míč se smí pouze 5 sekund. Míč se přihrává jednoruč nebo obouruč vrchem. K zahrání míče do pole soupeře má družstvo možnost max. 3 dotyků, chycení nebo odraz. Pokouší-li se více hráčů chytit míč, např. chytí-li míč dva hráči současně, počítají se družstvu 2 dotyky. Výjimku tvoří míč zpracovaný po bloku a míč zpracovaný po smeči, kdy může hráč zpracovat míč dvěma částmi těla po sobě, např. nohou (hlavou) a chycením (odrazem). Míč musí přeletět přes síť mezi anténkami, nesmí se jich však dotknout. Hráči nesmějí vstoupit do soupeřova pole, přešlápnout středovou čáru, ani se dotknout sítě kteroukoliv částí svého těla.

Smeč

Smeč je prudké odehrání míče do soupeřova pole ve výskoku, a to jednoruč i obouruč. Smečovat mohou všichni hráči, hráči zadní (1, 6, 5) se však musí odrážet až z obranného pole, tedy za 3m útočnou čárou.

Blok

Je vytvoření „obranné hráze“ z paží bránícího hráče (hráčů) na síti tak, aby útok soupeřů (podání nelze blokovat) buď neprošel přes síť, nebo byl alespoň ztlumen. Blokovat mohou jen hráči přední řady (2, 3, 4), a to samostatně nebo ve dvojici, případně ve trojici, jednoruč i obouruč. Blok se nezapočítává do dotyků míče, takže kterýkoliv z blokujících hráčů může bezprostředně po bloku hrát znovu, nebo míč zpracuje další spoluhráč. V obou případech se až tento zásah počítá jako první dotyk míče. Blokující mohou přesahovat rukama přes síť, ale nesmějí se jí dotknout a rovněž se nesmějí míče dotknout dříve, než provedou soupeři útok.

Zisk bodu

Je logickým cílem celé hry. Získává jej družstvo, které svým podáním nebo útokem způsobí, že soupeři spadne míč do vlastního pole nebo jej sice zpracuje, ale tak, že spadne na zem mimo hrací plochu soupeře. Chyba je i dotyk míče cizího tělesa nebo anténky. Každá chyba soupeře je zisk bodu a současně i zisk podání, jestliže předtím podával soupeř.

Vyžadované doklady

Soupiska družstva, potvrzená ředitelem školy. Soutěžící musí být žáky jedné školy.

Postupový klíč

Do krajského kola postupují vítězové okresních kol. Na republikové finále postupují  vítězná družstva z každého krajského kola.

 
 


Mail listStatistiky

Online: 3
Celkem: 368128
Měsíc: 4278
Den: 127