Jdi na obsah Jdi na menu
 


Basketbal IV.kat. (D 13.3., CH 15.3.2019)

article preview

BASKETBAL DÍVKY / CHLAPCI – IV. kategorie

A/ Všeobecná ustanovení

Pořadatel: Z pověření OR AŠSK Kolín technicky zajišťuje Basketball Club Kolín z. s. .

Termín: středa 13.března 2019 DÍVKY – 1.ZŠ Kolín, Bezručova

 pátek 15. března 2019 CHLAPCI-  hala SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín

Kategorie: dívky /chlapci IV. kategorie
  1.) druhý stupeň základní školy
  2.) ročníky narození 2002, 2003, 2004, 2005
  Obě tyto podmínky musí být splněny současně.

Přihlášky: Do pondělí 11. března na e-mail vetorova@bckolin.cz

Uveďte úplný název školy (bez zkratek) a kontakt na vedoucího družstva (jméno, telefon, e-mail). Později zaslané přihlášky nemusí být přijaty.

Postup:           chlapci – krajské kolo 27.3.2019 Nymburk

                        dívky – krajské kolo 28.3.2019 Nymburk      

Soupisky: Na předepsaném formuláři Přihláška na soutěž a soupiska odevzdá vedoucí družstva v den turnaje soupisku při prezenci. (Formulář přiložen na konci dokumentu.)

Soupiska musí mít vyplněné všechny údaje a být řádně potvrzena ředitelem školy. Bez řádně vyplněné soupisky nebude družstvo do soutěže zařazeno.

Prezence: V den konání turnaje od 8.00 do 8.15 hodin.

Vedoucí družstva předloží řádně vyplněnou a ředitelem školy podepsanou soupisku družstva.

Účastníci: Družstvo může mít maximálně 12 hráčů a 2 vedoucí. Přičemž alespoň jeden vedoucí družstva musí být v pracovněprávním vztahu se školou a zároveň starší 18 let.

Harmonogram: 8.00 – 8.15 prezence, kontrola soupisek, losování; 8.30 zahájení turnaje.

Přesný konec lze určit až dle počtu přihlášených družstev.

Finanční náležitosti: Družstva startují na vlastní náklady.

Dozor nad žáky: Po celou dobu turnaje zajišťuje dozor nad žáky v plném rozsahu vysílající škola, pokud se se zákonnými zástupci nedohodne jinak.

Zdravotní zabezpečení a úrazové pojištění: Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům, krádežím, ani ztrátám. VV AŠSK ČR doporučuje, aby účastníci uzavřeli individuální úrazové pojištění. Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola. Účastníci s sebou musí mít průkaz zdravotní pojišťovny.

 

 

B/ Technická ustanovení

Podmínky účasti: Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami stanovenými AŠSK ČR. V družstvech mohou startovat pouze žáci příslušné školy s věkovým omezením, kteří jsou zapsaní na soupisce potvrzené ředitelem konkrétní školy.

Materiální zabezpečení: Družstvo musí mít 2 sady dresů s čísly, vhodnou, čistou obuv do haly, která nezanechává na podlaze „značky / znečištění“.

Protesty: Přijímány jsou pouze protesty v písemné podobě ředitelem turnaje do 5 minut od ukončení zápasu se vkladem 200 Kč. Při zamítnutí protestu propadá vklad pořadateli.

Pravidla: Hraje se dle pravidel basketbalu ČBF a soutěžního řádu AŠSK ČR.

Míč: Dívky hrají s míči velikosti 6. Chlapci hrají s míči velikosti 7.

Systém turnaje a hrací doba: Závisí na počtu přihlášených družstev. O umístění v tabulce rozhodují dle pravidel ČBF části D.1.3 následující kritéria: 1.) počet klasifikačních bodů, 2.) vzájemný zápas. V případě rovnosti klasifikačních bodů u 3 a více družstev pak rozhodují pouze vzájemná utkání těchto družstev (minitabulka) v tomto pořadí: 1.) počet klasifikačních bodů, 2.) vzájemný zápas, 3.) rozdíl ve skóre, 4.) vyšší počet vstřelených bodů.

Rozhodčí: Zajišťuje pořadatel.

Ceny: Zajištuje AŠSK ČR.

Různé: Doporučujeme s sebou nebrat cenné věci, případně si hodinky, peněženky, mobilní telefony apod. nechat u vedoucího družstva. V hale je zakázáno konzumovat svačinu.

Družstva jsou povinna účastnit se zahájení a vyhlášení výsledků. Při nedodržení této podmínky mohou být družstva hodnocena mimo soutěž.

Nedodrží-li kterékoliv družstvo podmínky účasti s úmyslem získat neoprávněnou výhodu, bude ze soutěže vyloučeno a je následně povinno uhradit veškeré náklady spojené s jeho účastí pořadateli soutěže.

Lucie Vetorová

Ředitel turnaje

 

 

Kolín 1. března 2019

 

 

Přihláška na soutěž A soupiska

(prezenční listina soutěžících a doprovodu)

Název, datum a místo konání akce


 

Věková kat.

chlapci/dívky

 

IV.

 

Školní k.

Okrskové k.

Okresní k.

Krajské k.

Kvalifikace

Republikové finále

Název školy (ŠSK )

Adresa (ulice, PSČ, obec), e-mail, telefon

 

 

Vedoucí, trenér (jméno)

Adresa (ulice, PSČ, obec)

Rok narození

 

 

 

 

 

 

Poř. č.

Soutěžící (jméno)

Rok narození

Třída

Poznámka

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

V  ______________________    dne:   _____________

Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně uvedení na soupisce jsou žáky denního studia školy, uvedeného věku a nikdo z uvedených žáků není osvobozen od TV a nemá III. nebo IV. zdravotní klasifikaci.

Razítko a podpis ředitele školy

 

Potvrzení příslušné rady AŠSK ČR                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                               Čestné prohlášení zúčastněné školy, že:

                                                (nehodící se škrtněte)

     registrační číslo klubu AŠSK ČR                                                                                                      JE

                                                                                                                                                                       NENÍ

 

 
 


Mail listStatistiky

Online: 3
Celkem: 360227
Měsíc: 4752
Den: 100