Jdi na obsah Jdi na menu
 


Basketbal III.kat. (D 2.5., CH 7.5.2019)

article preview

BASKETBAL DÍVKY / CHLAPCI – III. kategorie

A/ Všeobecná ustanovení

Pořadatel: Z pověření OR AŠSK Kolín technicky zajišťuje Basketball Club Kolín z. s.

Místo konání: tělocvična ZŠ Kolín, Mnichovická 62 (5. ZŠ)

Termín:    čtvrtek 2. května 2019 – DÍVKY

                 úterý 7. května 2019 – CHLAPCI

Kategorie: dívky /chlapci III. kategorie
  1.) druhý stupeň základní školy
  2.) ročníky narození 2005, 2006, 2007
  Obě tyto podmínky musí být splněny současně.

Přihlášky: Do pondělí 29. dubna na e-mail vetorova@bckolin.cz

Uveďte úplný název školy (bez zkratek) a kontakt na vedoucího družstva (jméno, telefon, e-mail). Později zaslané přihlášky nemusí být přijaty.

Turnaj není postupový.

Soupisky: Na předepsaném formuláři Přihláška na soutěž a soupiska odevzdá vedoucí družstva v den turnaje soupisku při prezenci. (Formulář přiložen na konci dokumentu.)

Soupiska musí mít vyplněné všechny údaje a být řádně potvrzena ředitelem školy. Bez řádně vyplněné soupisky nebude družstvo do soutěže zařazeno.

Prezence: V den konání turnaje od 8.00 do 8.15 hodin.

Vedoucí družstva předloží řádně vyplněnou a ředitelem školy podepsanou soupisku družstva.

Účastníci: Družstvo může mít maximálně 12 hráčů a 2 vedoucí. Přičemž alespoň jeden vedoucí družstva musí být v pracovněprávním vztahu se školou a zároveň starší 18 let.

Harmonogram: 8.00 – 8.15 prezence, kontrola soupisek, losování; 8.30 zahájení turnaje.

Přesný konec lze určit až dle počtu přihlášených družstev.

Finanční náležitosti: Družstva startují na vlastní náklady.

Dozor nad žáky: Po celou dobu turnaje zajišťuje dozor nad žáky v plném rozsahu vysílající škola, pokud se se zákonnými zástupci nedohodne jinak.

Zdravotní zabezpečení a úrazové pojištění: Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům, krádežím, ani ztrátám. VV AŠSK ČR doporučuje, aby účastníci uzavřeli individuální úrazové pojištění. Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola. Účastníci s sebou musí mít průkaz zdravotní pojišťovny.

 

 

B/ Technická ustanovení

Podmínky účasti: Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami stanovenými AŠSK ČR. V družstvech mohou startovat pouze žáci příslušné školy s věkovým omezením, kteří jsou zapsaní na soupisce potvrzené ředitelem konkrétní školy.

Materiální zabezpečení: Družstvo musí mít 2 sady dresů s čísly, vhodnou, čistou obuv do haly, která nezanechává na podlaze „značky / znečištění“.

Protesty: Přijímány jsou pouze protesty v písemné podobě ředitelem turnaje do 5 minut od ukončení zápasu se vkladem 200 Kč. Při zamítnutí protestu propadá vklad pořadateli.

Pravidla: Hraje se dle pravidel basketbalu ČBF a soutěžního řádu AŠSK ČR.

Míč: Dívky hrají s míči velikosti 6. Chlapci hrají s míči velikosti 7.

Systém turnaje a hrací doba: Závisí na počtu přihlášených družstev. O umístění v tabulce rozhodují dle pravidel ČBF části D.1.3 následující kritéria: 1.) počet klasifikačních bodů, 2.) vzájemný zápas. V případě rovnosti klasifikačních bodů u 3 a více družstev pak rozhodují pouze vzájemná utkání těchto družstev (minitabulka) v tomto pořadí: 1.) počet klasifikačních bodů, 2.) vzájemný zápas, 3.) rozdíl ve skóre, 4.) vyšší počet vstřelených bodů.

Rozhodčí: Zajišťuje pořadatel.

Ceny: Zajištuje AŠSK ČR.

Různé: Doporučujeme s sebou nebrat cenné věci, případně si hodinky, peněženky, mobilní telefony apod. nechat u vedoucího družstva. V hale je zakázáno konzumovat svačinu.

Družstva jsou povinna účastnit se zahájení a vyhlášení výsledků. Při nedodržení této podmínky mohou být družstva hodnocena mimo soutěž.

Nedodrží-li kterékoliv družstvo podmínky účasti s úmyslem získat neoprávněnou výhodu, bude ze soutěže vyloučeno a je následně povinno uhradit veškeré náklady spojené s jeho účastí pořadateli soutěže.

Lucie Vetorová

Ředitel turnaje

 

 

Kolín 16. dubna 2019

 
 


Mail listStatistiky

Online: 3
Celkem: 354580
Měsíc: 5680
Den: 227