Jdi na obsah Jdi na menu
 


Basketbal dívky IV.kat. (3.3.2014 Pečky)

 

BASKETBAL
Okresní kolo AŠSK Kolín - dívky IV. kategorie
 
A/ Všeobecná ustanovení
 
Pořadatel: Z pověření OR AŠSK (Středočeský kraj) technicky zajišťuje: ZŠ Pečky, okres Kolín
 
Termín: 3. března 2014 (pondělí)
 
Místo: Sportovní hala města Pečky
 
Kategorie: Dívky IV. kat.
1.) Druhý stupeň základní školy
2.) Ročníky narození 1997-2000
- obě tyto podmínky musí být splněny současně
 
Ředitel soutěže: Barbora Glaserová
 
Přihlášky: Zasílejte do středy 26. února 2014 na e-mail: barbora.glaserova@seznam.cz Očekávejte zpětné potvrzení přihlášky!
Uveďte úplný název školy (bez zkratek), kontakt na vedoucího družstva (jméno, telefon,      e-mail). Později zaslané přihlášky nebudou přijaty.
 
Soupisky: Na předepsaném formuláři Vzor č.1 (viz www.assk.cz - ke stažení) - ke stažení
v dokumentech na webu www.assk.cz - odevzdá vedoucí družstva při prezenci.
Soupiska musí být řádně potvrzena ředitelem školy. Vyplňte všechny
údaje. Bez řádně vyplněné soupisky nebude družstvo do soutěže zařazeno.
 
Prezence: V den konání od 08:00 do 08:15 hodin., vedoucí výprav předloží soupisku
družstva (viz www.assk.cz - ke stažení). Soupiska musí být potvrzena
ředitelem vysílající školy.
 
Účastníci: Družstvo má maximálně 12 hráčů a 2 vedoucí. Přičemž alespoň jeden vedoucí družstva musí být v pracovně právním vztahu se školou a zároveň starší 18 let.
 
Postup: Vítězná družstva mají právo se zúčastnit krajského kola.
 
Rámcový časový pořad:
8.00 - 8.15 prezence, kontrola soupisek, losování
8.45 zahájení turnaje
konec turnaje lze určit až podle počtu přihlášených družstev
 
Účastnický příspěvek: Školy, které neodeslaly hlášenku AŠSK a školy, které nejsou registrovány v AŠSK, hradí startovné ve výši 200,- Kč za každé družstvo.
 
Finanční náležitosti: Družstva startují na vlastní náklady.
 
Dozor nad žáky: Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou obu soutěže vysílající
škola, pokud se se zákonným zástupcem nedohodne jinak (Vyhláška MŠMT ČR č.55/2005 §7, odst. 2)
Zdravotní zabezpečení a úrazové pojištění:
Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům, krádežím ani ztrátám. VV AŠSK ČR doporučuje, aby účastníci uzavřeli individuální úrazové pojištění. Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola. Účastníci sebou musí mít průkazku zdravotní pojišťovny
 
B/ Technické ustanovení
 
Podmínky účasti: Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami stanovenými AŠSK ČR. V družstvech mohou startovat pouze hráči a hráčky příslušné školy s věkovým omezením zapsané na soupisce ředitelem vysílající školy.
 
Materiální zabezpečení: Družstvo musí mít 2 sady dresů s čísly 4 -18. Hráči - hráčky musí mít vhodnou obuv do tělocvičny, která nezanechává na podlaze „znečištění“. Vlastní míč na rozcvičení.
 
Protesty: Jsou přijímány pouze v písemné podobě do 5 minut po ukončení zápasu ředitelem soutěže s vkladem 200 Kč. Při zamítnutí protestu propadá vklad pořadateli.
 
Pravidla: Hraje se dle pravidel basketbalu a soutěžního řádu AŠSK ČR.
 
Systém soutěže: Závisí na počtu přihlášených družstev.
 
Hrací doba: Dle počtu přihlášených družstev.
 
Rozhodčí: Zajišťuje pořadatel.
 
Ceny: Medaile a diplomy AŠSK ČR. Vítězné týmy v každé kategorii obdrží pohár.
 
Doprava: AŠSK ČR proplatí cestovné školám, které o to požádají a předloží Smlouvu + jízdenky.
 
Různé: Nebrat s sebou cenné věci.  Doporučujeme hodinky, peněženky, mobily atd. nechat u vedoucího družstva. V hale je zakázáno konzumovat svačinu. Nutná podrážka, která
nezanechává značky (čistá obuv s bílou podrážkou).
 
Družstva jsou povinna účastnit se zahájení a vyhlášení výsledků. Při nedodržení této
podmínky budou družstva hodnocena mimo soutěž.
Nedodrží-li kterékoliv družstvo podmínky účasti s úmyslem získat neoprávněnou výhodu, může být rozhodnutím pořadatele ze soutěže vyloučeno. Takto vyloučené družstvo je následně povinno uhradit pořadateli vzniklé náklady na jeho účast.
 
 
 
Mgr. Ing. Luboš Zajíc                                                                        Mgr. Barbora Glaserová
 
Ředitel školy                                                                                   Ředitel soutěže
 
 
Dne: 10.02.2014
 
 


Mail listStatistiky

Online: 2
Celkem: 368123
Měsíc: 4280
Den: 122