Jdi na obsah Jdi na menu
 


Basket Ch IV.kategorie (16.3.2016)

BASKETBAL CHLAPCI -  IV.KAT.

 

A/ Všeobecná ustanovení

 

Pořadatel: Z pověření OR AŠSK Kolín  technicky zajišťuje: GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD

Termín: 16.března 2016 - středa

 

Místo: SPORTOVNÍ HALA SLAVOJE ČESKÝ BROD

            Komenského 516

 

Kategorie: Chlapci IV. kat.

1.) Druhý stupeň základní školy

2.) Ročníky narození 1999, 2000, 2001, 2002

- obě tyto podmínky musí být splněny současně

 

Ředitel soutěže: Jiří Krčmář

 

Přihlášky: Zasílejte do 14.3.2016 na e-mail: krcmar@gcbrod.cz

 

Uveďte úplný název školy (bez zkratek), kontakt na vedoucího družstva (jméno, telefon,      e-mail). Později zaslané přihlášky nebudou přijaty.

 

Soupisky: Na předepsaném formuláři Vzor č.1 (viz www.assk.cz - ke stažení) - ke stažení v dokumentech na webu www.assk.cz - odevzdá vedoucí družstva při prezenci.

 

Soupiska musí být řádně potvrzena ředitelem školy. Vyplňte všechny údaje. Bez řádně vyplněné soupisky nebude družstvo do soutěže zařazeno.

 

Prezence: V den konání od 08:00 do 08:15 hodin., vedoucí výprav předloží soupisku družstva (viz www.assk.cz - ke stažení). Soupiska musí být potvrzena ředitelem vysílající školy.

 

Účastníci: Družstvo má maximálně 12 hráčů a 2 vedoucí. Přičemž alespoň jeden vedoucí družstva musí být v pracovně právním vztahu se školou a zároveň starší 18 let.

 

Postup: Vítězná družstva mají právo se zúčastnit krajského kola.

 

Rámcový časový pořad:

8.00 - 8.15 prezence, kontrola soupisek, losování

8.30 zahájení turnaje (konec turnaje lze určit až podle počtu přihlášených družstev)

 

Účastnický příspěvek: Školy, které nejsou registrovány v AŠSK, hradí startovné ve výši 200,- Kč za každé družstvo.

 

Finanční náležitosti: Družstva startují na vlastní náklady.

 

Dozor nad žáky: Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem nedohodne jinak (Vyhláška MŠMT ČR č.55/2005 §7, odst. 2)

 

Zdravotní zabezpečení a úrazové pojištění:

Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům, krádežím ani ztrátám. VV AŠSK ČR doporučuje, aby účastníci uzavřeli individuální úrazové pojištění. Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola. Účastníci sebou musí mít průkazku zdravotní pojišťovny

B/ Technické ustanovení

 

Podmínky účasti: Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami stanovenými AŠSK ČR. V družstvech mohou startovat pouze hráči a hráčky příslušné školy s věkovým omezením zapsané na soupisce ředitelem vysílající školy.

 

Materiální zabezpečení: Družstvo musí mít 2 sady dresů s čísly 4 -18. Hráči - hráči musí mít vhodnou obuv do haly, která nezanechává na podlaze „znečištění“. Vlastní míč na rozcvičení.

 

Protesty: Jsou přijímány pouze v písemné podobě do 5 minut po ukončení zápasu ředitelem soutěže s vkladem 200 Kč. Při zamítnutí protestu propadá vklad pořadateli.

 

Pravidla: Hraje se dle pravidel basketbalu a soutěžního řádu AŠSK ČR.

 

Systém soutěže: Závisí na počtu přihlášených družstev.

 

Hrací doba: Dle počtu přihlášených družstev.

 

Rozhodčí: Zajišťuje pořadatel.

 

Ceny: Medaile a diplomy AŠSK ČR.

 

Doprava: AŠSK ČR proplatí cestovné školám, které o to požádají a předloží Smlouvu + jízdenky.

 

Různé: Nebrat s sebou cenné věci.  Doporučujeme hodinky, peněženky, mobily atd. nechat u vedoucího družstva. V hale je zakázáno konzumovat svačinu. Nutná podrážka, která nezanechává značky (čistá obuv s bílou podrážkou).

 

Družstva jsou povinna účastnit se zahájení a vyhlášení výsledků. Při nedodržení této podmínky budou družstva hodnocena mimo soutěž.

 

Nedodrží-li kterékoliv družstvo podmínky účasti s úmyslem získat neoprávněnou výhodu, může být rozhodnutím pořadatele ze soutěže vyloučeno. Takto vyloučené družstvo je následně povinno uhradit pořadateli vzniklé náklady na jeho účast.

 

 

 

Jiří Krčmář - ředitel soutěže

 

 

Dne: 3. 3. 2016