Jdi na obsah Jdi na menu
 


AND1 Cup Basketbal III.kat. CH+D (18.3.2015)

 

 

AND1Cup 2014/2015

 

PROPOZICE

Okresní kolo

pořádá

 

ZŠ Chvaletice

 

 

ve spolupráci s OR AŠSK Kolín

 

A/ Všeobecná ustanovení

 

Pořadatel:                  Z pověření OR AŠSK (Středočeský kraj) technicky zajišťuje: ZŠ Chvaletice

 

Termín:                  18. Března 2015 (středa)

 

Místo:                    Sportovní hala města Chvaletice

 

Kategorie:             Dívky a chlapci - kat. III. mladší žáci

1.) Druhý stupeň základní školy

2.) Ročníky narození – 2003, 2002, 2001

- obě tyto podmínky musí být splněny současně

 

Ředitel soutěže:     Antonín Morávek

 

Přihlášky:              Zasílejte do úterý 10.3.2015  na adresu:

na e-mail: antonio.moravek@seznam.cz Očekávejte zpětné potvrzení přihlášky! Uveďte úplný název školy (bez zkratek), kontakt na vedoucího družstva (jméno, telefon, e-mail). Později zaslané přihlášky nebudou přijaty.

 

Soupisky:                    Na předepsaném formuláři Vzor č.1 (viz www.assk.cz - ke stažení) - ke stažení v dokumentech na webu www.assk.cz - odevzdá vedoucí družstva při prezenci. Soupiska musí být řádně potvrzena ředitelem školy. Vyplňte všechny údaje. Bez řádně vyplněné soupisky nebude družstvo do soutěže zařazeno.

 

Prezence:                   V den konání od 08:00 do 08:15 hodin., vedoucí výprav předloží soupisku družstva (viz www.assk.cz - ke stažení). Soupiska musí být potvrzena ředitelem vysílající školy.

 

Účastníci:              Družstvo má maximálně 12 hráčů a 2 vedoucí.

Přičemž alespoň jeden vedoucí družstva musí být v pracovně právním vztahu se školou a zároveň starší 18 let.

 

Postup:                  Vítězná družstva mají právo se zúčastnit krajského kola:

 

Chlapci 31.3.2015 Brandýs n/L

 

Dívky do 15.4.2015 Nymburk

 

 

Středa 18.3.2015 - kategorie CHLAPCI i DÍVKY

 časový pořad pro obě kategorie:

8.00 - 8.30 prezence, kontrola soupisek

8.30 porada vedoucích, losování

8.45 zahájení turnaje nástupem družstev, upřesněním pravidel a hracího systému

9.00 - 12.00 průběh soutěže

12.30 předpokládané vyhlášení výsledků

 

Školy, které nejsou registrovány v

AŠSK, hradí startovné ve výši 200,- Kč za každé družstvo. Družstva startují na vlastní náklady.

 

Dozor nad žáky:     Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou obu soutěže vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem nedohodne jinak (Vyhláška MŠMT ČR č.55/2005 §7, odst. 2)

 

Zdravotní zabezpečení a úrazové pojištění:

 

Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům, krádežím ani ztrátám. VV AŠSK ČR doporučuje, aby účastníci uzavřeli individuální úrazové pojištění.Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola. Účastníci sebou musí mít průkazku zdravotní pojišťovny.

 

B/ Technické ustanovení

Podmínky účasti:           Soutěž se řídí všeobecnými podmínkami stanovenými AŠSK

ČR.V družstvech mohou startovat pouze hráči a hráčky příslušné školy s věkovým omezením zapsané na soupisce ředitelem vysílající školy.

 

Materiální zabezpečení: Družstvo musí mít 2 sady dresů s čísly 4 -18. Hráči - hráčky musí mít vhodnou obuv do tělocvičny, která nezanechává na podlaze „znečištění“. Vlastní míč na rozcvičení.

 

Soutěžní komise:           ředitel soutěže: Antonín Morávek

hlavní rozhodčí: Adéla Šimková

zástupce účastníků: zvolen na technické poradě z vedoucích družstev

 

Protesty:                              Jsou přijímány pouze v písemné podobě do 5 minut po ukončení zápasu ředitelem soutěže s vkladem 200 Kč. Při zamítnutí protestu propadá vklad pořadateli.

 

Pravidla:                         Hraje se dle pravidel basketbalu a soutěžního řádu AŠSK ČR.

 

Systém soutěže:             Závisí na počtu přihlášených družstev. Předpokládá se systém "každý s každým".

 

Losování:                        Při technické poradě vedoucích družstev.

Hrací doba:                    Dle počtu přihlášených družstev.

Rozhodčí:                       Zajišťuje pořadatel.

Ceny:                              Madaile a diplomy AŠSK ČR. Vítězné týmy v každé kategorii obdrží pohár.

 

Doprava:                         AŠSK ČR proplatí cestovné školám, které o to požádají a předloží

Smlouvu + jízdenky.

 

Různé:                                  Nebrat s sebou cenné věci - šatny jsou pouze průchozí. Doporučujeme hodinky, peněženky, mobily atd. nechat u vedoucího družstva. V hale je zakázáno konzumovat svačinu a vnášet pití! Nutná podrážka, která nezanechává značky (čistá obuv s bílou podrážkou).

 

Družstva jsou povinna účastnit se zahájení a vyhlášení výsledků. Při nedodržení této podmínky budou družstva hodnocena mimo soutěž.

 

Nedodrží-li kterékoliv družstvo podmínky účasti s úmyslem získat neoprávněnou výhodu, může být rozhodnutím pořadatele ze soutěže vyloučeno. Takto vyloučené družstvo je následně povinno uhradit pořadateli vzniklé náklady na jeho účast.

 

Ing. Iveta Špryňarová

Ředitel školy

Antonín Morávek

Ředitel soutěže

 

Dne: 18.2.2015

 
 


Mail listStatistiky

Online: 3
Celkem: 368127
Měsíc: 4279
Den: 126