Jdi na obsah Jdi na menu
 


AND1 Cup- basketbal 6+7.tř. (Pečky 18.3. dívky, Chvaletice chlapci 27.3.2013)

 

Propozice
Okresní kolo
AND1 Cup kategorie III. a III.
 
 
 
18. 3. - 27. 3. 2013
 
Pečky (dívky), Chvaletice (chlapci)
 

 
 
 
 
 

 
A. Všeobecná ustanovení
 

Pořadatel
Z pověření okresní rady je pořadatelem ZŠ Pečky (dívky), ZŠ Chvaletice (chlapci
Termín
18. 3. - 27. 3. 2013
Místo konání
Pečky 18.3.2013 - sportovní hala = dívky
 
Chvaletice 27.3.2013 - sportovní hala = chlapci
Kontaktní adresa
antonio.moravek@seznam.cz
Kategorie
dívky, III., (2. st. ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) - roč. 2001, 2000, 1999
 
chlapci, III., (2. st. ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) - roč. 2001, 2000, 1999
Organizační výbor
Glaserová - dívky
 
Morávek - chlapci
 
 
Přihlášky
Je nutné zaslat do 11. 3. 2013
 
na e-mail antonio.moravek@seznam.cz nebo na Kontaktní adresu viz. výše
 
Písemná přihláška musí obsahovat úplný název a adresu vysílající školy, kategorii, ve které bude družstvo startovat, jméno vedoucího, včetně jeho kontaktních údajů (adresa, email, fax, mobilní telefon).
 
Originál přihlášky na soutěž, musí být řádně vyplněn a potvrzen ředitelem školy a okresní radou AŠSK ČR. Přihlášku předají vedoucí družstev při prezenci. Na přihlášce musí být vyznačeno, zdali škola je, či není členem AŠSK ČR.
Účastníci
 
 
Kategorie III. (ročníky 1999, 2000 a 2001), třídy 6. - 7. nebo odpovídající ročníky gymnázií. Obě podmínky musí být splněny současně.
 
 
 
Každá škola může přihlásit pouze 1 dívčí a 1 chlapecké družstvo.
 
 
Prezence
dívky: pondělí 18.3.2013 od 8:00 hodin ve sportovní hale Pečky
 
 
 
chlapci: středa 27.3.2013 od 8:00 hodin ve sportovní hale Chvaletice
 
Povinná dokumentace:
 
- řádně vyplněná přihláška družstva potvrzená ředitelem školy (dojde-li ke změnám do zahájení okresního kola, je vedoucí družstva povinen předložit při prezenci novou přihlášku potvrzenou ředitelem školy, nebo potvrzení o tom, že dodatečně nominovaní žáci jsou žáky příslušné školy).
 
- občanské průkazy vedoucího družstva, občanské průkazy hráčů či hráček, případně jiný průkaz s fotografií
 
- u všech hráčů a hráček kartičky zdravotní pojišťovny
Finanční zabezpečení
Školy, které neodeslaly hlášenku AŠSK a školy, které nejsou registrovány v AŠSK, hradí startovné ve výši 200,- Kč za každé družstvo.
Dozor nad žáky
Dozor nad žáky zajišťuje po celou dobu konání a v plném rozsahu vysílající škola. Za zdravotní způsobilost zodpovídá vedoucí družstva.
Zdravotní zabezpečení
Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazu, ani krádežím a ztrátám! VV AŠSK ČR doporučuje členům AŠSK ČR, aby uzavřeli individuální úrazové pojištění, nebo využili možnosti zákonného pojištění žáků základních škol a studentů středních škol. Každý účastník je povinen s sebou mít průkaz pojištěnce.

 
B. Technická ustanovení

Podmínky účasti
Soutěž probíhá dle všeobecných soutěžních podmínek AŠSK ČR, ČBF a ustanovení tohoto rozpisu. V družstvu mohou startovat pouze žáci jedné školy, kteří jsou uvedeni na přihlášce a soupisce, potvrzené ředitelem školy a okresní radou AŠSK ČR.
 
 
 
Nedodrží-li kterékoliv družstvo podmínky účasti s úmyslem získat neoprávněnou výhodu, může být rozhodnutím pořadatele ze soutěže vyloučeno. Takto vyloučené družstvo je následně povinno uhradit pořadateli vzniklé náklady na jeho účast, viz. Disciplinární řád AŠSK - Veřejně prospěšné programy AŠSK ČR .
Startují
Každé družstvo má maximálně 12 hráčů.
Technická porada
Při prezentaci v 8:00 hodin.
Časový program
8:00 - prezence
 
8:30 - zahájení turnaje
 
12:30 - předpokládané ukončení
Soutěžní komise
Bude určena na technické poradě.
Systém soutěže
Dle počtu přihlášených družstev. Bude upřesněno při prezenci.
Hodnocení soutěže
Dle počtu přihlášených družstev. Bude upřesněno při prezenci.
Ceny
Medaile a diplomy zajišťuje OR AŠSK Kolín.
 
 
Upozornění
Organizátoři připomínají, že je povinností všech družstev zúčastnit se zahajovacího i závěrečného ceremoniálu. V případě nedodržení tohoto požadavku budou družstva hodnocena mimo soutěž.

 
 
 

 
v Kolíně 30.1.2013
 
předseda AŠSK Kolín
 
garant AND1 Cup
Antonín Morávek
 
Barbora Glaserová
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


Mail listStatistiky

Online: 2
Celkem: 352918
Měsíc: 5602
Den: 172