Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpisy atletických soutěží (Pohár rozhlasu)

Termíny a rozpisy atletických soutěží  2017

 

 

 3.5. 2017   Pohár rozhlasu  mladší žactvo

10.5. 2017   Pohár rozhlasu starší žactvo

20.9. 2017   Přespolní běh

Družstva musí splňovat 4 podmínky:

 1. Družstvo je složeno ze žáků jedné školy

 2. Členové družstva musí odpovídat stupněm školy

 3. Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěži

 4. Žák smí v daném školním roce startovat pouze v jedné věkové kategorii

Všechny 4 podmínky musí být splněny zároveň

 

Přihláška školy se jmény závodníků musí být  zaslána do určeného termínu, elektronicky i emailem . V případě nesplnění podmínek přihlášení  bude družstvo  závodit  mimo soutěž.                            

 

Škola ručí za to, že se soutěží zúčastní pouze zdraví žáci a zodpovídá za škody způsobené družstvem .

 

Každá škola zajistí dozor nad svými žáky po celou dobu konání sport. soutěže.

 

Pořadatel neručí za cenné věci, které si závodníci přinesou na atletický stadion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. ročník  Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou 2017

                              okres Kolín

 

Termín:                       středa    3. května 2017 – mladší žáci a žákyně

                                   středa  10. května 2017 – starší žáci a žákyně

 

Místo:                                 atletický stadion Kolín-Borky

Organizátor:                     ZŠ Kolín, Masaykova 412 ve spolupráci s  TJ Sokol Kolín-atletika a OR

                                              

Ředitel soutěže:             Pařík Květoslav

 

Prezence:                           8:15 – 8:45 hodin

Porada vedoucích:         8:45 – 8:55 hodin

Zahájení:                            9:00 hodin  

 

Kategorie :                         IV. - starší žáci, starší žákyně - ročník narození 2003, 2002, 2001, 2000

základní školy 2. stupeň (8. – 9. třída + odpovídající ročníky vícel.  gymnázií)

III. - mladší žáci, mladší žákyně - ročník narození 2005, 2004 a 2003

základní školy 2. stupeň (6. – 7. třída + odpovídající ročníky vícel. gymnázií)

Žáci / žákyně 8. tříd, ročník narození 2003 nemůžou být nominováni za              7. třídu, tzn. mladší kategorii (mladší žáky / mladší žákyně).

 

 

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 3 podmínky

 1. Družstvo je složeno z žáků jedné školy

 2. Členové družstva musí odpovídat stupněm školy

 3. Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěži

   

  Všechny tři podmínky musí být splněny zároveň. 
  Start závodníka je možný jen v jedné kategorii na všech úrovních soutěže.

   

   

Disciplíny:                     Kategorie IV: starší žáci 

60 m, 1500 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 4 kg, štafeta 4 x 60m 

starší žákyně 
60 m, 800 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 3 kg, štafeta 4 x 60m 

Kategorie III: mladší žáci 
60 m, 1000 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150 g, štafeta 4 x60 m mladší žákyně 
60 m, 600 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150g, štafeta 4 x 60 m

 

 

 

Omezení startů:              Každý žák může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo mohou startovat tři závodníci / závodnice v jedné disciplíně, z nichž dva / dvě nejlepší bodují. Družstvo tvoří max. 12 závodníků/závodnic. V běhu na 4 x 60 m mohou startovat dvě štafety za družstvo, boduje lepší štafeta.

 

Sportovně technické pokyny:

                                   Závodí se podle pravidel atletiky a těchto propozic.

                                             Ve všech kolech mají závodníci / závodnice ve skoku dalekém, vrhu koulí a

                                          hodu kriketovým míčkem 4 soutěžní pokusy.

                                             Ve všech kolech PR se ve skoku vysokém po celou dobu soutěže zvyšuje

                                          po 4 centimetrech.

 

             

Doklady pro start:           Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména, úplná data narození a třídu všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

 

Bodování:                           Vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín. Při rovnosti bodů vítězí družstvo, které získalo větší počet bodů ve větším počtu disciplín.

                                               Boduje se podle

 • Za pomoci počítačového programu Atletická kancelář – Pohár rozhlasu.

   

  Přihlášky:                            Elektronicky na webových stránkách Poháru rozhlasu do:

                                           mladší žáci a žákyně do  2.5.2017 

                                                        starší žáci a žákyně do    9.5.2017

                                                                                             Informace o způsobu přihlášení najdete zde :

                                                 v kanceláři ČAS : http://online.atletika.cz/kancelář/

                                                 nebo pod odkazem ze stránek: https://www-poharrozhlasu.cz/prihlaska

v případě potřeby  volejte  Šlezová Vlasta 724 528 640, email : slezkaVl@seznam.cz

 

Vzhledem k tomu, že nová atletická kancelář byla spuštěna  teprve v dubnu a nevíme, zda nepřinese zadrhele,   žádám všechny školy, aby poslaly mimo elektronické přihlášky  i klasickou příhlášku ( viz. příloha )  do 1.5. 2017 ( ml. žactvo) a do 8.5. 2017 (starší žactvo) .

 

Soupiska družstva:         Soupisku družstva  potvrzenou ředitelstvím školy odevzdat při prezentaci

Soutěžní komise:             Ředitel závodu, hlavní rozhodčí, zástupce družstev ( 2 vylosovaní učitelé).

Protest:                                Je možno podat ihned do 30 min po vzniku události hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100 Kč. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch pořadatele.

 

 

Postup:                                Do krajského finále postupuje   vítězné  družstvo z okresních / obvodních kol v každé kategorii.  V krajském finále startuje zpravidla 8 družstev v každé kategorii. Počet startujících družstev v krajském finále lze doplnit o další družstva s nejvyšším bodovým ziskem. Do republikového finále postupuje 6 vítězných družstev s nejvyšším počtem bodů z celkového pořadí v dané kategorii ze všech 15 krajských finále a další 2 družstva v každé kategorii s nejvyšším počtem bodů bez ohledu na pořadí. V republikovém finále tedy startuje 8 družstev v každé kategorii.

 

 

 

Různé:                                 Šatny jsou k dispozici ve staré budově a slouží jen k převléknutí.

Štafetový kolík pro procvičení předávek před závodem nepůjčujeme

Za cenné věci v šatnách a stadionu  pořadatel neručí ( uložte u svých

                vyučujících).

                                               WC  v hlavní budově ( vchod zvenčí)

                                               Žáci při pohybu v areálu stadionu dodržují bezpečnost, aby neohrozili

                                               závodníky .

                                               Po celou dobu závodů zodpovídá  vyučující za své  žáky, v případě  zničení

                                               zařízení stadionu, bude na škole požadována úhrada za zničené věci.

 

 

V Kolíně, dne  20.4.2017

               

 

                 Šlezová Vlasta                                    Pařík Květoslav                             Morávek Antonín

               Pořadatel                                         Ředitel soutěže                              OR AŠSK  Kolín

 
 


Mail listStatistiky

Online: 2
Celkem: 364946
Měsíc: 4788
Den: 90